Datum objave: 22.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 

 

1. Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj predavatelj za področje zdravstvene nege (šifra DM D017004) v nazivu višji predavatelj

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

■ Zahtevana izobrazba - 7. raven izobrazbe:

-       specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)

-       visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

-       magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

 

■ Veljavni habilitacijski naziv višjega predavatelja za področje zdravstvene nege

■ Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-       oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-       predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-       vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-       mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-       znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-        skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Datum pričetka dela: 1.6.2015

 

5.  Rok za prijavo: 3 delovni dnevi (od 22.4.2015 do 28.4.2015)

 

 

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Ema Rebernik

    Telefonska številka:01/ 300 -11-25

    E-mail:ema.rebernik@zf.uni-lj.si