Datum objave: 22.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 5 dni od dneva objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT v nazivu asistent z doktoratom za področje Hortikultura  (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti
  • izvolitev v naziv asistent za področje Hortikultura 

Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 5 dni od objave (do vključno 28.4.2015), zaposlitev z dnem 1. 7. 2015
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 3101