Datum objave: 24.04.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
INFORMATIVNI RAZPIS

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR ZA PODROČJE GOSPODARSKEGA PRAVA

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • aktivno znanje še enega svetovnega jezika,
 • doktorat znanosti,
 • izvolitev v habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje gospodarsko pravo,
 • kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu.

Ker iščemo kandidata za izvajanje točno določenih predmetov - Comparative corporate Law (izvajanje v angleškem jeziku) in Pravni okviri upravljanja neprofitnih organizacij, mora imeti kandidat tudi:

 • monografijo (edini avtor) izdano pri ugledni tuji založbi (v angleškem jeziku) na področju primerjalnega korporacijskega prava (primerjalna analiza korporacijskih zakonodaj reprezentativnih  držav EU in ZDA);
 • monografijo (edini avtor) izdano pri ugledni tuji založbi (v angleškem jeziku) s področja korporacijskega prava RS;
 • znanstveni članki (primerjalno pravnih) s posameznih področij korporativnega upravljanja (npr. strukture upravljanja korporacij, organi korporacij, korporativna družbena odgovornost, odgovornost direktorjev in konflikt interesov) in drugih strokovnih področij, ki jih zajema načrt predmeta;
 • monografija (edini avtor) s področja neprofitnih organizacij oz. oseb javnega prava;
 • znanstveni članki s področja upravljanja neprofitnih organizacij oz. javnega sektorja;
 • avtor učbenika  ali vsaj strokovnega gradiva s področij upravljanja neprofitnih organizacij, ki se lahko uporabijo kot študijsko gradivo, glede na učni načrt predmeta;
 • izkušnje na raziskovalnem področju – na področju korporativnega upravljanja oseb zasebnega in javnega prava.

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis
:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 24. 4. 2015 do 8. 5. 2015
Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi, znanju tujih jezikov in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo (kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti).
RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Delovno razmerje: določen čas, predvidoma od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017 in s krajšim delovnim časom – 35%.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: