Datum objave: 22.05.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

 

POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 – za finance in računovodstvo

 

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: J017902

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: J1

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri

-          5 let vodstvenih delovnih izkušenj

-          aktivno znanje enega svetovnega jezika

-          znanje za uporabo računalniških programov

-          vodstvene in organizacijske sposobnosti

-          komunikativnost

 

Opis dela in nalog:

-          sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih služb rektorata

-          v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi opravlja naloge s svojega delovnega področja

-          izvršuje na svojem področju in po navodilih rektorja, prorektorjev in glavnega tajnika sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles

-          pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju

-          pripravlja osnove za splošne akte univerze

-          samostojno vodi zadeve različnih področij

-          sodeluje z rektorjem, prorektorji, glavnim tajnikom in drugimi vodji univerzitetnih služb pri reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog

-          na svojem delovnem področju svetuje in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze in drugim zaposlenim v tajništvih ali na članicah

-          opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določi rektor, prorektorji, glavni tajnik ali senat UL.

Podrobnejši opis:

-          organizira, razporeja in vodi delo službe

-          v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi opravlja naloge s področja finančno- računovodskih zadev

-          pripravlja predloge sklepov za organe UL na svojem delovnem področju

-          izvršuje na svojem področju in po navodilih glavnega tajnika sprejete sklepe organov univerze in delovnih teles

-          svetuje na svojem delovnem področju in nudi strokovno pomoč tajnikom članic univerze in drugim zaposlenim v tajništvu ali na članicah

-          sodeluje z drugimi vodji univerzitetnih služb pri reševanju aktualnih vprašanj vodenja in tekočih nalog upravljanja tajništva univerze

-          opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Rok za prijavo:  22. 5. 2015 – 29. 5. 2015

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.