Datum objave: 26.05.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

 

Razpisuje prosto delovno mesto:

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ, NA SMERI ILUSTRACIJA (M/Ž)

Šifra DM: D019001                           Tarifni razred: IX Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

 

1.    Pogoji za opravljanje dela:

Priznanje pomembnih umetniških del Veljaven habilitacijski naziv najmanj docent za ustrezno umetniško področje, pridobljen na Univerzi v Ljubljani Znanje vsaj enega tujega jezika in odlično znanje slovenskega jezika Najmanj 1 leto pedagoških delovnih izkušenj na področju visokega šolstva Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

2.    Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

3.    Rok za prijavo:

-          60 dni od objave (do 25.7.2015)

 

Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

 

4.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Nina Gršič 

Telefonska številka: 01/4212-507

      E-mail: