Datum objave: 25.05.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25

1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje MATEMATIKA , M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Matematika 1 in Matematika 2 na VSŠ programu 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika in Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3 in Matematika 4 na UNI študijskem programu 1. stopnje Elektrotehnika.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 01.10.2015 do 30.09.2017 s trimesečno poskusno dobo.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-       specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) matematične smeri

-       visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) matematične smeri

-       magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) matematične smeri

 

-       specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) matematične smeri

-       magisterij znanosti (prejšnji) matematične smeri

 

-    doktor znanosti (prejšnji) matematične smeri

-    doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) matematične smeri

 

       Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Matematika

 

 Funkcionalna znanja:

-     smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

-     uporaba računalniških orodij

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-     vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri

predmetu

-     sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih

pedagoških aktivnostih,

-     sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,    

-     nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo

pedagoškega in raziskovalnega dela, 

-        sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno

delo na področju stroke,

-       skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-       stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

7 dni, od 25.05.2015 do 01.06.2015

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si