Datum objave: 28.05.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-II (M/Ž) v Referatu za doktorski študij in za znanstveno raziskovalno delo
 • Šifra delovnega mesta: J017103, plačna podskupina: J1
 • Tarifni razred: VII/2, raven izobrazbe: VII, izhodiščni plačilni razred: 32
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 25. 6. 2015 dalje

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • ali magistrska izobrazba (bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
 • znanje za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov s področja dela
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravljanje strokovnih nalog na področju podiplomskega študija in znanstveno raziskovalnem področju,
 • koordiniranje dejavnosti fakultete na obeh delovnih področjih,
 • izvrševanje sklepov organov fakultete, ki se nanašajo na delovni področji,
 • predlaganje rešitev, pripravljanje dokumentov, spremljanje poteka postopkov ter oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnih področij,
 • spremljanje informacij, novosti in razpisov na področju domačih in mednarodnih raziskovalnih programov in projektov ter podiplomskih študijskih programov,
 • svetovanje z delovnih področij,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje

4. Rok za prijavo: od 28. 5. 3015 do 4. 6. 2015
Pisne vloge z dokazili sprejema tajnik fakultete na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Simon Jurkovič
Telefonska številka: 01/ 43 45 820
E-mail: