Datum objave: 01.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA INŠTITUTU ZA BIOKEMIJO, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja biomedicine

-          veljaven habilitacijski naziv:

o   docent  za področje Biokemija in molekularna biologija ali

o   izredni profesor za področje Biokemija in molekularna biologija ali

o   redni profesor za področje Biokemija in molekularna biologija

-          znanje slovenskega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

3.     Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.  Rok za prijavo:

60 dni, od 1.6.2015 do 31.7.2015

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnica Inštituta za biokemijo prof. dr. Ana Plemenitaš

Telefonska številka: 01 543 7640

 

Zaposlitev bo mogoča, ko bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo zaposlovanje.

 

 

Prof. dr. Dušan Šuput

 

DEKAN UL MF