Datum objave: 05.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – karierni svetovalec

Število razpisanih delovnih mest: 6
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželene izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in organizacije dogodkov z namenom povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci
 • poznavanje področja visokega šolstva
 • poznavanje področja trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja
 • izkušnje z delom na projektih financiranih iz evropskih socialnih skladov
 • aktivno znanje svetovnega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:

 • samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • pripravlja dokumente za prijavo na različne projekte z namenom nadgradnje storitev kariernega svetovanja oz. osebnega in profesionalnega razvoja študentov;
 • organiziranje aktivnosti, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;
 • promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci;
 • promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani kariernega centra;
 • organiziranje aktivnosti, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;
 • vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
 • druge naloge po navodilih koordinatorja.

Rok za prijavo:  5. 6. 2015 – 10. 6. 2015
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.