Datum objave: 08.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J017101 – Samostojni strokovni delavec VII/2-0 (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017101,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Začetek dela: predvidoma 9. 9. 2015.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta zaradi nadomeščanja delavke, ki bo na porodniškem dopustu,
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), 
 • magistrska izobrazba upravne, družboslovne ali druge ustrezne smeri (2.bol.stopnja),
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP).


Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • sodeluje pri administrativnem vodenju študijskih programov na vseh stopnjah (evidentiranje podatkov o študentih v informacijskem sistemu, izvedba vpisa in uradnih ur, priprava dokumentacije študenta ob diplomiranju ter kontrola pravilnosti podatkov itd.),
 • izdaja potrdila, odločbe, sklepe, pogodbe, račune in druge dokumente študentom v povezavi s študijskimi zadevami,
 • spremlja in obravnava postopke s področja študijskih zadev,
 • obvešča in informira študente o tekočih študijskih zadevah,
 • skrbi za mednarodno izmenjavo študentov in ureja študijske problematike tujih državljanov,
 • vodi arhiv s podatki o študiju, evidence diplomantov ter njihove poklicne kariere (alumni),
 • izvaja administrativne postopke v zvezi s priznavanjem izobraževanja,
 • sodeluje s strokovnimi službami na UL na področju študijskih zadev,
 • pripravlja in sodeluje pri izdelavi statistik, evidenc in poročil s področja študijskih zadev, pedagoških obremenitev in študentskih anket,
 • sodeluje v postopkih za promocije doktorjev znanosti in nadomešča v času odsotnosti sodelavke, ki vodi to področje.

Datum objave: 8. 6. 2015

Rok za prijavo: 8 dni, od 8. 6. 2015 do 16. 6. 2015.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: