Datum objave: 11.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA , Oddelke za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

visokošolski učitelj / docent, izredni profesor, redni profesor

na Oddelku za biologijo, Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,   (M/Ž)

za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

2.   Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 

-       doktorat znanosti (prejšnji) smer : biokemija in molekularna biologije, genetika, oziroma iz področja bioloških znanosti

-       doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje ) smer:  biokemija in molekularna biologija, genetika

-      aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika

-      veljaven naziv učitelja  za eno izmed habilitacijskih področij: molekulska biologija, genetika, biokemija

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

 

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4.   Rok za prijavo:  60 dni  od objave  (11. 06. 2015 do 10. 08. 2015)

 

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev,  priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema : Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

Zaposlitev bo možna po prejemu soglasja h kadrovskemu načrtu UL s strani Ministrstva za izobraževanje , znanost in šport predvidoma 1.1.2016.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar

Telefonska številka: 01 320 3301

E-mail: