Datum objave: 12.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

(D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike (m/ž). Reg. št. objave na ZRSZ: MF63425.

 

Število razpisanih delovnih mest: 1.

Šifra delovnega mesta: D019001.

Šifra naziva: 1, 2 ali 3.

Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje matematike.

Tarifni razred: IX.

Plačna podskupina: D1.

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 %, 20 ur/tedensko.

Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.

Začetek zaposlitve: v študijskem letu 2015/2016.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja matematike;

·         ob prijavi veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje matematike, sprejet na UL, ali primerljiv naziv na drugi ustanovi, ki je lahko podlaga za priznavanje enakovrednosti naziva;

·         aktivno znanje slovenskega jezika;

·         izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta, zlasti za

o    vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo;

o    kakovostno pedagoško delo;

o    uspešno mentorsko delo na vseh ravneh študija;

o    organizacijo pedagoškega procesa;

o    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter študijskih programov.

 

Opis delovnega mesta:

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);

-          skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave: 12. 6. 2015.

 

Rok za prijavo: 60 dni, od 12. 6. 2015 do 11. 8. 2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidatke ali kandidati  v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si