Datum objave: 12.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA INDOEVROPSKO PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja jezikoslovja,

-          veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za indoevropsko primerjalno jezikoslovje,

-          znanje slovenščine

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

-          kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in znanstveno bibliografijo s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja.

 

Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

Rok za prijavo:

do vključno 17. 8. 2015

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo na naslov: Ivanka Repinc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2015.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01-241 1028, E-mail: