Datum objave: 16.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

·         Visokošolski učitelj M/Ž.

·         Število razpisanih delovnih mest: 1

·         Šifra delovnega mesta: D019001

·         Tarifni razred: IX.

·         Šifra naziva: 3.

·         Naziv: docent.

·         Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas  (60 %  oziroma 24 ur na teden).

·         Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje enega leta), z možnostjo podaljšanja od 1. 10. 2015

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

-       doktorat znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike,

-       veljaven habilitacijski naziv: docent za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike ali ustrezne mednarodne znanstveno raziskovalne reference s področja specialnopedagoške diagnostike (na splošno) ter diagnostike splošnih in specifičnih učnih težav ter primanjkljajev na posameznih področjih učenja,

-       znanje slovenskega jezika.

 

      Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.), opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja od 1. 10. 2015 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

 

Datum objave: 16. 6. 2015

 

Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave do 15. 8. 2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,