Datum objave: 16.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA FILOZOFIJO (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

 

Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti s področja filozofije

-          veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje filozofije

-          znanje slovenščine

-          retorične sposobnosti

-          inovativnost

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

-          kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in znanstveno bibliografijo s področja analitične filozofije, spoznavne teorije in filozofije znanosti.

 

Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

Rok za prijavo:

do vključno 17. 8. 2015

Kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 241 1028

E-mail: