Datum objave: 17.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

 

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, doktorat znanosti  s področja korpusnega jezikoslovja, obvladovanje dela z besedilnimi korpusi in jezikovnotehnološkimi orodji, raziskovalna izvolitev v naziv asistent oz. asistent z doktoratom (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent)

 

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

 

4.       Rok za prijavo:                  17. 6. 2015  do 19. 6. 2015

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

 

5.      Računalniški programi:     Poznavanje MS Office

 

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni                                                             komunikaciji

                                          

 

7.       Delovno razmerje:             določen čas,  do 31. 12. 2015 (čas trajanja financiranja projekta)

                                         krajši delovni čas – 53%, 21 ur/teden

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu juliju 2015

 

 

8.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si