Datum objave: 19.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž

 • na Katedri za duševno zdravje v skupnosti
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: D019001
 • šifra naziva: 3
 • naziv: docent
 • za nedoločen čas od 1.10.2015, 40 ur tedenske delovne obveznosti.

2. Pogoji za opravljanje dela:

- Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri

- Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Socialno delo

- Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • posebna znanja in izkušnje s področja duševnega zdravja, zasvojenosti, skupnostnega socialnega dela in raziskovanja na področju potreb starejših ljudi
 • sposobnost vodenja raziskovalnih projektov
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika

3. Kratek opis del in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Delovne izkušnje:

 • 5 let delovnih izkušenj na področju duševnega zdravja, zasvojenosti, skupnostnega socialnega dela in raziskovanja na področju potreb starejših ljudi ter vodenja raziskovalnih projektov

5. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom bomo izvedli s 1.10.2015 oziroma po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

6. Rok za prijavo:
Datum objave: 19.6.2015, rok za prijavo 60 dni; do 18.8.2015

5. Kontaktna oseba na članici:
Alenka Majer, tajnik fakultete,  tel. 01/300-62-36
e-mail: