Datum objave: 24.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj, v nazivu docent, 8/2 (M/Ž)
 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom
 • Poskusno delo: 3 mesece


2.Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija) ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri (teologija)
 • aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika
 • veljaven naziv docenta za eno izmed habilitacijskih področij: sistematična in dogemska teologija, dogmatična teologija
 • retorične in pedagoške sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj


3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.Rok za prijavo: 60 dni od objave (od 24. 6. 2015 do 23. 8. 2015)

Elektronske vloge z dokazili sprejema tajnik fakultete na elektronski naslov .
Zaposlitev bo možna po prejemu soglasje h kadrovskem načrtu UL s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 
5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Simon Jurkovič
Telefonska številka: 01/ 43 45 820
E-mail: