Datum objave: 24.06.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:

Samostojni strokovni delavec VII/2-III v tajništvu fakultete Število razpisanih delovnih mest: 1.

·         Šifra delovnega mesta: J017104.

·         Tarifni razred: VII/2-III.

Šifra naziva: 0. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas. Trajanje zaposlitve: določen čas eno leto s polnim delovnim časom, od 15. 8. 2015 do 14. 8. 2016 z možnostjo podaljšanja.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

·         specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri

·         visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri

·         magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri

 

Ostali pogoji:

·         aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje drugega,

·         5 let delovnih izkušenj

·         zaželen opravljen ZUP

 

            Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

aktivno znanje enega svetovnega jezika, pasivno drugega organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov komunikativnost

          

    Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

·         odgovornost za delo in poslovanje delovnega področja,

·         za pripravo programov, poročil in drugih gradiv z delovnega področja,

·         za opremo oz. delovna sredstva,

·         odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev.

 

Poskusno delo: 3 mesece.

 

3.    Kratek opis del in nalog

 

·         vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,

·         vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,

·         priprava osnov za splošne akte članice,

·         sodelovanje pri delu organov članice in  univerze,

·         priprava predlogov planov, poročil in predlogov v sodelovanju z dekanom, s tajnikom in vodji strokovnih služb fakultete,

·         obveščanje, odrejanje, sodelovanje in usklajevanje nalog drugih strokovnih služb oz. enot znotraj fakultete,

4.    Datum objave: 24. 6. 2015

 

5.    Rok za prijavo: 8 dni od datuma objave do 2. 7. 2015.

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas enega leta predvidoma od 15. 8. 2015 do 31. 8. 2016 s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja.  Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejetju soglasja UO UL in po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL 2015 s strani vlade RS.

6.    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po navadni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

 

7.    Kontaktna oseba na članici:

            Marina Cimprič

            Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: