Datum objave: 09.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT - D010001 (v nazivih: asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom) za izvajanje vaj na Katedri za stavbe in konstrukcijske elemente, s polnim delovnim časom, za določen čas 1 leta zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo, arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo arhitektura ali druga ustrezna tehnična smer
 • magisterij znanosti (prejšnji) s področja gradbeništva, arhitekture ali druge ustrezne tehnične smeri
 • doktorat znanosti (prejšnji ) s področja gradbeništva, arhitekture ali druge ustrezne tehnične smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva, arhitekture ali druge ustrezne tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali Sanitarno inženirstvo
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: rok 8 dni od objave,  do 18.7.2015

Datum objave:  10.7.2015,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: