Datum objave: 13.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4
Portorož

1. Razpisano delovno mesto ASISTENT M/Ž  za področje ekonomije in managementa v prometu

Šifra DM D010001

2. Pogoji za opravljanje dela 

Magisterij ali doktorat znanosti s področja ekonomije 
veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Ekonomije  oz. izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,
zaposlitev za določen čas, za krajši delovni čas do  20 ur tedensko,
tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3. Kratek opis dela in nalog: 

• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Rok za prijavo: 30 dni,      do vključno 12.08.2015

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5 Kontaktna oseba na članici: Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: