Datum objave: 15.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

EKONOMSKA FAKULTETA

Naziv delovnega mesta: Asistent z doktoratom (H019001) 

Opis del in nalog:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
-  strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
-  pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
-  pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

Izobrazba: Doktorsko izobraževanje(tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)

Trajanje zaposlitve: določen čas, 18 mesecev

Vrste zaposlitve: polni delovni čas 

Znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika

Drugi pogoji / znanja / veščine:

Pogoj za zasedbo delovnega mesta je, da je kandidat opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 01. 01. 2013 do 31. 05. 2015 in da je vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Izbranega kandidata bomo zaposlili le v primeru, da bo delodajalec izbran na javnem razpisu "Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti", ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. 

Rok za prijavo kandidatov: 5 dni, (do 20.7.2015)

Način prijave kandidatov: -  po pošti ali e-pošti posredujejo pisno vlogo

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefon: 01 5892 768 
Elektronska pošta: