Datum objave: 15.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž)
za predmete: Satelitske komunikacije in navigacija, Osnove tehnike, Radijske komunikacije in Optične komunikacije.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti, 
 • izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo: 60 dni od 16.7.2015, do 14.9.2015

Začetek dela: 1.10.2015

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: