Datum objave: 20.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

  JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Razpisano delovno mesto:

 

Asistent M/Ž. Število razpisanih delovnih mest: 1. Šifra delovnega mesta: D010001. Tarifni razred: VII/2-3.   Ime naziva: Asistent. Šifra naziva: 3. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas. Trajanje zaposlitve: določen čas (1 leto), z možnostjo podaljšanja.

 

Pogoji za opravljanje dela:  

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. visokošolska izobrazba 2. stopnje smeri profesor tehnike ali predmetno poučevanje tehnike.

 

      Ostali pogoji:

povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8.0, ocena diplome vsaj 8, aktivno znanje enega svetovnega jezika, zaželene delovne izkušnje na področju tehniškega izobraževanja.

 

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

·         smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba       računalniških orodij in drugih orodij, povezanih s tehniškim področjem.

          

Kratek opis dela in nalog:

 

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja tehnike,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad stroji, orodji, instrumenti in drugimi pripomočki, ki so sestavni del izvedbe pedagoškega in raziskovalnega dela na področju tehniškega izobraževanja,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju tehniškega izobraževanja,

·         opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 1. 10. 2015 z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL s strani vlade RS.

 

 

 

Datum objave: 20. 7. 2015.

 

Rok za prijavo:  60 dni od datuma objave do 18. 9. 2015.

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič

Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: