Datum objave: 20.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

 

·         Tehniški sodelavec VII/1.

·         Število razpisanih delovnih mest: 1.

·         Šifra delovnega mesta: J037003.

·         Tarifni razred: VII/1.

·         Raven izobrazbe: 6 (6/2).

·         Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.

·         Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, z možnostjo podaljšanja.

 

Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

·         Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja).

·         smeri: kemija, dvopredmetni učitelj z vezavo kemije.

 

Ostali pogoji: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, znanje tujega jezika, najmanj eno leto delovnih izkušenj na pedagoškem področju ali v kemijskem laboratoriju.

 

 

Kratek opis dela in nalog:

 

·        priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,

·        sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,

·        organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,

·        nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,

·        vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,

·        izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,

·        stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,

·        opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 

Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za določen čas od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL za 2015 s strani vlade RS.

 

 

Datum objave : 20. 7. 2015

Rok za prijavo: 40 dni od dneva objave do 29. 8. 2015

     

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:

UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič  

Telefonska številka: 01/58 92 354

E-naslov: