Datum objave: 20.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

·         Visokošolski učitelj M/Ž.

·         Število razpisanih delovnih mest: 1.

·         Šifra delovnega mesta: D019001.

·         Tarifni razred: IX.

·         Šifra naziva: 3.

·         Naziv: docent.

·         Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 50 %.

·         Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje enega leta) od 1. 10. 2015, z možnostjo podaljšanja.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

-       Univerzitetna izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) in/ali priznana pomembna umetniška dela na področju lutkovnega, gledališkega ali filmskega izražanja.

-      Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje lutkovno, gledališko in filmsko   

 Izražanje.

-       Znanje slovenskega jezika.

-       Zaželene so izkušnje v pedagoško andragoškem procesu in dodatno formalno izobraževanje s področja vključevanja umetnostnih sredstev v dejavnosti pomoči z umetnostjo.

      Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, kompetence s področja lutkovnega, gledališkega in filmskega izražanja.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam, organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev), predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih, magistrskih nalog in drugih del, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.), opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom (50 %) za določen čas od 1. 10. 2015 oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem sprejemu kadrovskega načrta UL 2015 s strani vlade RS.

5.     Datum objave: 20. 7. 2015.

6.      Rok za prijavo:  60 dni od datuma objave do 18. 9. 2015.

 

7.      Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354, .