Datum objave: 22.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI / REDNI PROFESOR ZA PODROČJE TRŽNEGA KOMUNICIRANJA

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • doktorat znanosti
 • izvolitev v habilitacijski naziv visokošolski učitelj za področje tržno komuniciranje,
 • kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu
 • ker iščemo kandidata za izvajanje točno določenih predmetov - Integrirano tržno komuniciranje, Medorganizacijsko tržno komuniciranje,  Psihologija potrošnika in Upravljanje tržnih znamk, mora imeti kandidat ustrezno bibliografijo za področje tržnega komuniciranja, upravljanja tržnih znamk in ugleda, marketinga in inovacij ter vedenja porabnikov

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 22. 7. 2015 do 4. 8. 2015

Kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi, znanju tujih jezikov in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

Delovno razmerje: določen čas, predvidoma krajši delovni čas – 83% oz. 33 ur/teden
zaposlitev od: predvidoma v študijskem letu 2015/2016

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: