Datum objave: 28.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje Veterinarska biokemija na Inštitutu za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti veterinarske, kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri

-          izvolitev v naziv visokošolski učitelj – za področje Veterinarska biokemija

-          retorične sposobnosti

-          inovativnost

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3.      Kratek opis dela in nalog:

-         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam NPVI

-         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta

-         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog  in preizkusov

-    usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-    znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje  konceptov, teorij in metod

-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

-    skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov

-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.      Rok za prijavo:

60 dni, do 26. 9. 2015

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irma Jesenovec

Telefonska številka: 01/4779 389

E-mail: irma.jesenovec@vf.uni-lj.si