Datum objave: 30.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 

 

 

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 

 

 

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje naravoslovnih predmetov – področje kemije (šifra DM D010001), v nazivu Asistent z doktoratom

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s krajšim delovnih časom v obsegu 50 % polnega delovnega časa oz. 20 ur tedensko

 

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

■ Zahtevana izobrazba:

-          doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri

-          doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri

 

■ Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje kemije

■ Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-       vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-       sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-       sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-       nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-       skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,

-       stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4. Datum pričetka dela: 1.9.2015

 

5. Rok za prijavo: 3 dni (od 30.7.2015 do 4.8.2015)

 

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Ema Rebernik

    Telefonska številka:01/ 300 -11-25

    E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si