Datum objave: 30.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž)

v programski skupini Sinteza in karakterizacija materialov

 

šifra del. mesta: H019001

tarifni razred: IX

trajanje zaposlitve: za določen čas, 18 mesecev (od 1.10.2015 do 31.3.2017)

vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji / 3. bolonjske stopnje) tehniške ali naravoslovne smeri

2.    Pogoj za zasedbo delovnega mesta je, da je kandidat/ka opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in da je vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, aktivno znanje angleškega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij.

 

 

3.    Kratek opis dela in nalog: 

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah v raziskovalni skupini Sinteza in karakterizacija materialov

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.    Rok za prijavo:  27 dni, do 26.8.2015

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5.    Zaposlitev bo izvedena le v primeru, da bo fakulteta izbrana na javnem razpisu "Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti" v letu 2015, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. 

6. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

Elektronska pošta: helena.zalar@ntf.uni-lj.si