Datum objave: 04.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

(Rok: 21 dni)

 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale

 

1. Razpisano delovno mesto:

 

TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   (M/Ž)

za določen čas (12 mesecev) s polnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 

-          najmanj 1. bolonjske stopnje s področja veterinarstva, medicine, biologije, farmacije, biokemije ali zootehnike

-          strokovno usposabljanje za izvajalca poskusov na živalih v skladu s 16. členom Pravilnika (Ul.RS št. 37/2013)

-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti

-          zaželene so predhodne izkušnje pri delu s poskusnimi živalmi v vzrejnih oziroma uporabniških organizacijah ali pri delu in postopkih (npr. kirurške tehnike

 

3. Kratek opis dela in nalog:

 

-      priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog

-      sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog

-      organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav

-      nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov

-      vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

-      izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca

-      stalni nadzor nad upoštevanjem in izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov varnosti in zdravja pri delu

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4. Rok za prijavo:  21 dni od objave (zaposlitev od 19. 10. 2015)

  

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

 

5. Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: Mojca Dermastja

 

Telefonska številka: 01 320 3801