Datum objave: 04.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

 

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (M/Ž) v Službi za trženje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom od 7. 9. 2015 do 10. 9. 2016

 

 

Delovno področje – opis delovnih nalog:

trženje in promocija dejavnosti fakultete in službe, skrb za ugled ter povečano prepoznavnost fakultete in njene dejavnosti, raziskava in spremljanje trga, sodelovanje pri izdelavi trženjskih in medijskih načrtov ter aktivno izvajanje le-teh, koordinacija in podpora pri vseh internetnih aktivnostih/digitalno trženje, upravljanje z družbenimi mediji, trženje preko e-pošte, vzdrževanje stikov z naročniki – podjetji, vodenje in organizacija dogodkov (zasnova, priprava gradiv, izpeljava, analiza), nadzor stroškov delovnega področja.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri /  specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne  smeri / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri, najmanj 3 leta delovnih izkušenj (predvsem na področju trženja, med drugim na področju digitalnega trženja, upravljanja z družbenimi mediji, trženjem preko e-pošte ter uresničevanju kreativnih trženjskih rešitev), aktivno znanje angleškega in še enega tujega jezika, 3-mesečno poskusno delo.

Pričakujemo naslednja znanja, sposobnosti (navedena po pomembnosti):

razumevanje trženjskega okolja in delovanja kanalov le-tega, trženjska znanja in sposobnosti/poznavanje orodij in pristopov trženjskega komuniciranja, sposobnost osredotočenja na porabnika, sposobnost strateškega razmišljanja in reševanja problemov, analitične sposobnosti (zbiranje, interpretiranje in uporaba informacij), znanja za uporabo računalniških programov.

Pričakovane osebnostne lastnosti

samoiniciativnost, proaktivnost, komunikativnost, organizacijske in komunikacijske sposobnosti, kreativnost, vztrajnost, predanost, odgovornost, zanesljivost in usmerjenost k rezultatom in ciljem.

 

Kakršnakoli dodatna dokazila ali reference s področja ponujajo večjo možnost izbora kandidata.

Rok za prijavo:   19. 8. 2015

Pisne vloge s CVjem in dokazili pošljite po pošti na naslov: Ekonomska fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: mag. Tamara Kaše, Kadrovska služba EF, tel: 01 5892 437