Datum objave: 19.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: H019001 – ASISTENT Z DOKTORATOM IX-0 (M/Ž)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas 18 mesecev, s polnim delovnim časom.

Zaposlitev se bo izvedla le v primeru, če bo fakulteta izbrana na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015.

Pogoji za zaposlitev:

  • doktorat s področja, ki ga uvrščamo med upravne znanosti, opravljen v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015
  • kandidat/ka je vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Ostala znanja in sposobnosti:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • aktivno znanje angleškega jezika,
  • smisel za organizacijo lastnega dela.

Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz.

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 30. 8. 2015.

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: