Datum objave: 19.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ekonomije (M/Ž) v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor (2 delovni mesti)

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • doktorat znanosti s področja ekonomije,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje ekonomije,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.

3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:
V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

4. PRIČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: predvidoma 1.11.2015 (za nedoločen čas s polnim delovnim časom)

5. ROK ZA PRIJAVO: 5 dni od dneva objave oz. do 25.8.2015

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Tamara Kaše
Telefonska številka:01 5892 437
E-mail:

Razpis je informativne narave in za delodajalca ni obvezujoč.