Datum objave: 21.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/ASISTENTKA v Katedri za predstavitvene tehnike,
za določen čas 2 (dveh) let, s polnim delovnim časom.
Predvidena zaposlitev od 01.10.2015 do 30.09.2017.

2. Pogoji za opravljanje dela:  

zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika ali
   
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika ali
   
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smeri arhitektura, slikarstvo ali informatika ali priznanje pomembnih umetniških del s področja arhitekture.

veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje arhitektura, urbanizem, oblikovanje ali arhitekturna tehnologija.

funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3.  Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalni nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 3 dni od objave (spletna stran UL, ZRSZ), do vključno 27.8.2015.

5.  Kontaktna oseba na članici:

mag. Mitja Blaganje
telefon: 01/2000 721
e-mail:

Karmen Marolt
telefon: 01/2000 762
e-mail: