Datum objave: 25.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: UL Akademija za glasbo
Stari trg 34, Ljubljana

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
(rok  60 dni od objave )


1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/ IZREDNI PROFESOR/ REDNI PROFESOR  ZA PODROČJE KOMPOZICIJE šifra DM: D019001   M/Ž

Na oddelku za kompozicijo in glasbeno teoretične predmete   

za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

·         doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  ali družboslovne smeri   ali priznanje pomembnih umetniških del na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti

·         doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  ali družboslovne smeri    

 

Veljaven habilitacijski naziv: visokošolski učitelj za področje    KOMPOZICIJE

3. Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          umetniško, znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
4.Rok za prijavo: 60 dni od objave od 25.8. 2015 do 24.10.2015.

..Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič,univ.dipl.prav.
Telefonska številka: 01 2427-306

E-mail:   

Članica: UL Akademija za glasbo
Stari trg 34, Ljubljana