Datum objave: 27.08.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT - D010001, v nazivu: asistent z doktoratom,  na Oddelku za gradbeništvo,

za izvajanje vaj pri predmetih s področja gradbenih konstrukcij s poudarkom na jeklenih konstrukcijah.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas in s krajšim delovnim časom 8 ur na teden.

 

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-          doktorat znanosti (prejšnji ) s področja gradbeništva ali

-          doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) s področja gradbeništva

-          veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

-          aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

 

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

 

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

 

     Datum objave:  27.8.2015, rok 8 dni;  do 4.9.2015

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: