Datum objave: 01.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelj za področje materiali na katedri za materiale in polimerno inženirstvo, za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti,
 • veljavni naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje materiali, pridobljen na Univerzi v Ljubljani, 
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom in vodenje seminarjev na bolonjskem študiju,
 • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
 • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo.

4. Rok za prijavo: od  1. 9. 2015  do 30. 11. 2015

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dekan prof. dr. Matjaž Krajnc
Telefonska številka: 1479 8600
E-mail: matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si