Datum objave: 01.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D010001 ASISTENT M/Ž (ekonomika javnega sektorja)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) praviloma družboslovne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani: asistent za področje ekonomika javnega sektorja.

Ostala znanja in sposobnosti:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • retorične sposobnosti,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 12. 9. 2015.

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: