Datum objave: 01.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC - H017004

Delovno razmerje bomo sklenili za 6-letno obdobje usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti in s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), program Vodarstvo in komunalno inženirstvo ali
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo;
  • izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo;
  • smisel za pedagoško in raziskovalno delo na področju okoljskega gradbeništva.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • izobraževalno in raziskovalno delo v okviru raziskovalnega usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti na UL FGG;
  • pedagoško delo v obsegu do 50% delovnega časa;
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

Datum objave:  1.9.2015, rok 8 dni;  do 9.9.2015

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: