Datum objave: 02.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1 - 0

 

Število razpisanih delovnih mest: 1, Šifra delovnega mesta: J017100, Tarifni razred: VII/1, Plačna podskupina: J1, Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, Trajanje zaposlitve: nedoločen čas. Delovne izkušnje: 1 leto. Poskusno delo: 3 mesece.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri

aktivno znanje angleškega jezika, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP), .znanje za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

 

Opis delovnega mesta:

Splošni opis:

-       samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju

-       samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja

-       administrativno vodenje dela,

-       informacijsko svetovalno delo,

-       priprava in zbiranje podatkov,

-       spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,

-       samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega,mesta po nalogu nadrejenega

 

Podrobnejši opis:

-          strokovno-administrativna podpora strokovnim službam UL FMF,

-          vodenje različnih evidenc na nivoju UL FMF v skladu z aktualno zakonodajo,

-          strokovno-administrativna podpora pri zaposlovanju tujcev in drugih upravnih postopkih,

-          pisanje in vročanje odločb in sklepov skladno z ZUP,

-          naročanje materiala, storitev, gradenj v skladu z zakonodajo o javnih naročilih (letalske karte, pisarniški  material, …), vodenje evidence naročil v skladu z zakonodajo;

-          izdajanje pisarniškega materiala;

-          vodenje arhiva UL FMF skladno s pravilnikom o dokumentarnem gradivu in uredbo o upravnem poslovanju, vodenje sistema GC oz. drugega aktualnega brezpapirnega arhiva,

-          priprava gradiv za različne organe UL FMF , strokovna pomoč pri realizaciji sklepov različnih organov UL FMF,

-          skrbi za posodabljanje spletne strani fakultete in objavo obvestil,

-          spremljanje predpisov s svojega delovnega področja,

-          opravljanje drugih del po nalogu tajnika članice.

 

 

Datum objave: 2. 9. 2015

 

Rok za prijavo: 8 dni, od 2. 9. 2015 do 10. 9. 2015

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,

Kadrovska služba

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

ali

 

na elektronski naslov: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 4766-509

E-mail: vidka.muzar@fmf.uni-lj.si