Datum objave: 08.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT / IZREDNI PROFESOR / REDNI PROFESOR za področje ekonomika javnega sektorja

Zaposlitev za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom. Pričetek dela predvidoma 1. 10. 2015.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja ekonomije (prejšnji in sedanji),
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja, pridobljen na Univerzi v Ljubljani, za področje ekonomika javnega sektorja,
 • zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti,
 • znanje slovenskega jezika in enega svetovnega jezika,
 • ker iščemo kandidata za izvajanje točno določenih predmetov – Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem, Ekonomika javne izbire, Ekonomika in analiza poslovanja, Regulatorne politike in Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik - mora imeti kandidat ustrezno bibliografijo s tega področja,
 • potrebni so znanstveno-raziskovalni dosežki s področja ekonomike javnega sektorja,
 • kandidat mora imeti izkušnje z delom v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Rok za prijavo: 5 dni od dneva objave, do vključno 14.9.2015

RAZPIS JE INFORMATIVNE NARAVE in za delodajalca ni obvezujoč.

Kandidati pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev na el. naslov: . Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj, 01 5805 560.