Datum objave: 18.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:           Univerza v Ljubljani,

            Fakulteta za družbene vede,

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto:   D010001, ASISTENT v nazivu ASISTENT

 

2.       Pogoji za opravljanje dela:

aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. 2. bolonjska stopnja (področje tržnega komuniciranja), veljavni pedagoški naziv asistent za področje odnosov z javnostmi  ali tržnega komuniciranja.

 

3.       Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.       Rok za prijavo:                  18. 9. 2015 – 23. 9. 2015

kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  in nazivu

                                               kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

 

5.      Računalniški programi:     Poznavanje MS Office

 

6.       Funkcionalna znanja

in ostale zahteve:                   inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni                                                             komunikaciji

                   

7.       Delovno razmerje:             nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece                                                                                                                      predvidoma krajši delovni čas, 37 ur/teden

                                                       predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu oktobru 2015

 

8.       Ostalo:                              Brez veljavne izvolitve v naziv asistent, kandidat ne more zasesti                                        delovnega mesta asistent v nazivu asistent.

 

9.       Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si