Datum objave: 24.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ / DOCENT

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje še enega tujega jezika,
 • doktorat znanosti s področja družbenih ved – komunikologija,
 • veljavna izvolitev v naziv docent  s področja komunikologije,
 • bibliografija s področja politične ekonomije komuniciranja

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 23. 9. 2015  do 22. 11. 2015

 • kandidat posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, ter bibliografijo
 • kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, retorične sposobnosti

Delovno razmerje:

 • nedoločen čas, s polnim delovnim časom
 • Poskusna doba: 3 mesece
 • Zaposlitev od: predvidoma januar 2015

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: