Datum objave: 30.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

 

1.     Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Inštitutu za biokemijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, … ter zdravstva ali veterinarstva;   v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba

-          veljaven pedagoški naziv za področje Biokemija in molekularna biologija

-          smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-          sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-          sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-          nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-          skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.     Rok za prijavo:

8 dni, od  30.9.2015 do 8.10.2015

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 5.     Kontaktna oseba na članici:

 

Ime in priimek: prof. dr. Ana Plemenitaš

Telefon: 01 543 7640