Datum objave: 30.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Digitalna obdelava signalov, Informacijski sistemi, Digitalne komunikacije, Telekomunikacijski protokoli in Prenosni sistemi.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 01.11.2015 do 31.10.2017 s trimesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri
 •  
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) elektrotehniške smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 •  
 • doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri
 • doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
 
Funkcionalna znanja:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri  predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,   
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Od kandidata se pričakuje tudi sodelovanje pri raziskavah na področju  informacijskih in komunikacijskih tehnologij s poudarkom na:

 • obdelavi signalov v realnem času,
 • obdelavi signalov nosljivih senzorjev,
 • biološki povratni vezavi na osnovi senzorskih signalov in
 • senzorskih omrežjih.

Rok za prijavo: 7 dni, od 30.09.2015 do 07.10.2015

Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: