Datum objave: 30.09.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25

1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Digitalna obdelava signalov, Informacijski sistemi, Digitalne komunikacije, Telekomunikacijski protokoli in Prenosni sistemi.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas s polnim delovnim časom, od 01.11.2015 do 31.10.2017 s trimesečno poskusno dobo.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

-      specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri

-      visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri

-      magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri

 

-      specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) elektrotehniške smeri

-      magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri

 

-      doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri

-      doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške smeri

 

       Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika

 

 Funkcionalna znanja:

-         smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

-    uporaba računalniških orodij

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-                     vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri

predmetu

-      sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih

-      pedagoških aktivnostih,

-      sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,   

-      nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo

-      pedagoškega in raziskovalnega dela, 

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno

-      delo na področju stroke,

-      skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-      skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-      stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.      Od kandidata se pričakuje tudi sodelovanje pri raziskavah na področju  informacijskih in komunikacijskih tehnologij s poudarkom na:

-    obdelavi signalov v realnem času,

-    obdelavi signalov nosljivih senzorjev,

-    biološki povratni vezavi na osnovi senzorskih signalov in

-    senzorskih omrežjih.

           

5.    Rok za prijavo:

 

7 dni, od 30.09.2015 do 07.10.2015

 

6.    Kontaktna oseba na članici:

Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si