Datum objave: 01.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

 

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:  

Asistent / Asistent  VII/2 (m/ž)

 na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

št. delovnih mest: 1

šifra del. mesta: D010001

šifra naziva: 3

tarifni razred: VII/2

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

 

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  

visokošolska univerzitetna izobrazba naravoslovne smeri (univ.dipl.inž.graf.tehnol.).

magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovne ali tehniške smeri (mag.graf.inž.)

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje: Informacijska in grafična tehnologija.

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), čut za varnost in odgovornost, napredno poznavanje dela v grafični in medijski pripravi Mac OS X in Windows operacijskih sistemih, poznavanje spletnih programskih in označevalnih jezikov (HTML, CSS, Java Script, PHP, MySQL ipd) uporaba računalniških orodij, dobro poznavanje področja barvnega upravljanja.

Poskusno delo:  3 mesece Delovne izkušnje: 2 leti

 

3. Kratek opis dela in nalog: 

 

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: 3 dni, do 6.10.2015

 

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 01 200 32 39

Elektronska pošta: helena.zalar@ntf.uni-lj.si