Datum objave: 06.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ na Katedri za medicino športa, Šifra  DM:D019001

Čas trajanja: nedoločen čas, polni delovni čas 40 ur tedensko.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti 
 • veljavni izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela  sodelavcev
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika in slovenskega jezika

Opomba: Prednost bodo imeli  kandidati, ki sodelujejo ali so vključeni v mednarodne izobraževalne programe s področja medicine športa.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov predmeta
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:  60  dni,  do 05.12.2015

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema Tajništvo Fakultete za Šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 
Ime in priimek:  Milan Žvan
Telefonska številka: 01 520 77 02
E-mail: