Datum objave: 08.10.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (ekonomika javnega sektorja)

 • Tarifni razred: IX.
 • Šifra naziva: 3
 • Naziv: docent
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji in sedanji).
 • Veljaven habilitacijski naziv pridobljen na Univerzi v Ljubljani: docent za področje ekonomika javnega sektorja.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: izkušnje s poučevanjem na visokošolskih zavodih, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod, sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Izbrani kandidat bo poučeval predmete s področja statistike in kvantitativnih metod, zato je zaželeno znanje iz teh področij.

Kandidati se lahko prijavo do vključno 7. 12. 2015 na el. naslov: .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail: